กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฏฐ์ พิบูลย์ภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเปรมฤดี จตุพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภัควัฒน์ สระเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1