กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปฏิภาณ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0804722769
อีเมล์ : ฺB1_biew403@hotmail.com