ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) เรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) เรื่องกำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
         

            ปิดภาคเรียนที่ 1/2564      วันที่  11  ตุลาคม   2564
            เปิดภาคเรียนที่ 2/2564     รอประกาศจากส่วนกลาง  
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,10:20   อ่าน 58 ครั้ง