ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกลางคลองสอง จัดการเรียนสอน ในรูปแบบ4ON
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) เปิดเรียน
** 14 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 4 ON  
= ONLINE      การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
= ON - AIR     การเรียนรู้ผ่าน DLTV
= ON HAND   การจัดส่งหนังสือแบบฝึกหัด เรียนรู้ที่บ้าน
= ON School Line กลุ่มไลน์ห้องเรียน ติดต่อสื่อสารกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,22:23   อ่าน 65 ครั้ง