ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) นำโดยนางดาราลักษณ์  อุนยะวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยมีนายผัน  แตงขาว  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:09   อ่าน 61 ครั้ง