ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของโรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,16:23   อ่าน 60 ครั้ง