ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนางดาราลักษณ์ อุนยะวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสิรินารถ กิจสุดแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลูกๆกลางคลองสองทุกคน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,19:01   อ่าน 81 ครั้ง