ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
นางดาราลักษณ์  อุนยะวงษ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสิรินารถ  กิจสุดแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู  และบุคลากรโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)  ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลูกๆกลางคลองสองทุกคน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,20:05   อ่าน 79 ครั้ง