ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของ เด็กหญิงกฤติยาณี วรรณภูมิ ที่ร่วมบริจาคสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียน
กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) นำโดย นางดาราลักษณ์  อุนยะวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา   และนางสิรินารถ  กิจสุดแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของ
เด็กหญิงกฤติยาณี  วรรณภูมิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่ร่วมบริจาคสีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,16:26   อ่าน 14 ครั้ง