ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย นางดาราลักษณ์  อุนยะวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสิรินารถ  กิจสุดแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกลางคลองอสอง (พร ดีเจริญ)  เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,10:06   อ่าน 23 ครั้ง