ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผุ้อำนวยการสถานศึกษา
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครู บุคลากรโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ยินดีต้อนรับ นางดาราลักษณ์ อุนยะวงษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,18:44   อ่าน 40 ครั้ง