ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียน ม.1
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
เด็กหญิงโสพิดา โรจน์ประสิทธิ์
 สามารถสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนโควตาโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เด็กหญิงศิรประภา  บุญน้อม
เด็กหญิงศุภิสรา  แสนรถ  สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์สิงหเสนี) 2
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,14:36   อ่าน 113 ครั้ง