ภาพกิจกรรม
กิจกกรมวันพ่อแห่งชาติ 2563
4 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีบรรลุ  โตแก่น   ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากร จัดพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,14:30   อ่าน 25 ครั้ง